درمانگاهی و کلینیکی

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار درمانگاه cis سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

دندانپزشکی

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار دندانپزشکی سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

پزشکی

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار پزشکی سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار آزمایشگاه سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

رادیولوژی

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار رادیولوژی سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود .

اطلاعات بیشتر

فیزیوتراپی

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار فیزیوتراپی سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

داروخانه

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار داروخانه سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود.

اطلاعات بیشتر

اس ام اس

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار اس ام اس سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

نوبت دهی آنلاین

این بسته کامل ترین بسته نرم افزار اس ام اس سلامت الکترونیک می باشد و علاوه بر تمام امکانات موجود

اطلاعات بیشتر

Card image cap

کلیه مراکز درمانگاهی شهرداری تهران

Card image cap

کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد

Card image cap


کلینیک تخصصی خورشید

Card image cap

کلینیک تخصصی دندانپزشکی آسمان ماکو

پیرو اخرین تولیدات نرم افزاری شرکت سامانه نوبت دهی برای مجموعه شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران این سامانه تولید شده است ودر بهمن ماه اماده بهره برداری خواهد بود جهت دسترسی به ادرس shahresalem.tehran.ir /default.aspx?tabid=531 مراجعه فرمایید