دانلود نرم افزارها

" Any Desk " در صورت درخواست کمک و رفع اشکال شما و پس از کسب اجازه از شما کارشناسان شرکت از طریق اینترنت و با استفاده از این نرمافزار میتوانند بدون حضور با سیستم مربوطه ارتباط برقرار کردو نسبت به رفع ایرادات اقدام نماید.
جهت دانلود نرم افزار اینجا را کلیک نمایید