. سلامت الکترونیك ماموریت خود را با عنایت ویژه ایزد منان از سال 1382 و با اتکا بر توانمندی های تخصصی مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه فنآوری اطالعات و با هدف ارائه راهکارهای مبتنی بر سیستم های مدیریت اطالعات مورد نیاز بازار آغاز نمود. خوشبختانه به دلیل وجود گزینش نیروی انسانی کارامد وحرفه ای از یك سو و انتخاب الگوهای مدیریتی مطلوب از سوی دیگر در کنار بازارسنجی مناسب توانسته ایم با بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا به موفقیتهای چشمگیری در تولید محصولات تخصصی کاربردی و جذب مشتریان اصناف مختلف در سطح کشور و دربرخی موارد خارج از کشور دست یابیم .

انواع سامانه های مورد نیاز حوزه سالمت و درمان به تفکیک تمامی ذی النفع های این حوزه ( مراکز درمانی ،سازمان های بیمه گر، بیمه شدگان و ..) توسط شرکت تولید شده است.شایان ذکر است پروژهای ملی نیز در این خصوص توسط شرکت پیاده سازی شده است. ازجمله محصولات این حوزه: سامانه کارت هوشمند سلامت انواع سامانه های مدیریت تخصصی مراکز درمانی (دندانپزشکی، پزشکی ،چشم پزشکی، آزمایشگاه ، داروخانه،رادیولوژی ، فیزیوتراپی و ... می باشد

. با وجود نرم افزارهای بسیار زیادی که توسط شرکت های همکار تولید گردیده است تلاش شده است محصول از نظر تکنولوژی ، قابلیت ها و چگونگی بهره برداری در شرایط بسیار متفاوتی باشد که مشتریان این نوع محصولات بتوانند پاسخ بسیاری از نیازهای خود را که تاکنون توسط هیچکدام از محصولات موجود تامین نمی شد را بیابند. مهمترین ویژگی محصولات این حوزه علاوه بر قابلیت های بسیار زیاد و وسیع با توجه به نیازهای روز سازمان ها و شرکت ها تحت وب بودن نرم افزار و یکپارچگی آن در تمامی زیر سیستم ها می باشد. سلامت الکترونیک مفتخر است تا اذعان دارد: اولین شرکتی است که نرم افزار جامع و یکپارچه مالی و اداری را بصورت تحت وب تولید نموده است

.شرکت علاوه بر تولید سامانه های عمومی، توانایی تولید سامانه های سفارشی برای مشتریان را نیز دارد.در این راستا تعدادی سامانه سفارشی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک پیاده سازی شده است